Kho

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2022 cho phép khai báo danh sách các kho quản lý vật tư, hàng hóa hay CCDC một cách chi tiết.

1. Vào Danh mục/Kho.

2. Tại Kho nhấn Thêm.

3. Nhập Mã kho, Tên kho và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Kho sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY