Hợp đồng

Giúp kế toán khai báo được danh sách các hợp đồng để chọn nhanh Hợp đồng mua, Hợp đồng bán trên chứng từ có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng.

1.Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ tích vào Quản lý hợp đồng để hiển thị phần Hợp đồng trên Danh mục

2. Vào Danh mục\Hợp đồng.

3. Nhấn Thêm.

4. Khai báo các thông tin về hợp đồng: Loại hợp đồng, Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, Khách hàng/NCC và 1 số thông tin khác.

5. Nếu hợp đồng không còn được sử dụng nữa thì tích chọn Ngừng theo dõi để phần mềm không lấy lên tại cột Hợp đồng mua, Hợp đồng bán trên các chứng từ.

6. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY