Hoạt động

Cho phép thiết lập các Hoạt động để hạch toán. Có thể sử dụng danh mục Hoạt động được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2022, hoặc có thể thiết lập danh mục Hoạt động theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Hoạt động đã được thiết lập sẵn.

1. Vào Danh mục\Hoạt động.

2. Tại Hoạt động, nhấn Thêm.

3. Nhập Mã hoạt động, Tên hoạt động và chọn Thuộc hoạt động (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:  Bạn có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp bạn tích chọn Ngừng theo dõi, Hoạt động sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY