Hệ thống tài khoản

MISA Mimosa.NET 2022 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo quy định chung của Bộ Tài chính. Tuy nhiên có thể sửa đổi, thêm mới để có một hệ thống tài khoản phù hợp với yêu cầu hạch toán của đơn vị.

Ngoài ra còn có thể thực hiện nghiệp vụ Chuyển tài khoản hạch toán, cho phép chuyển Danh mục, Số dư và các phát sinh từ tài khoản cũ sang tài khoản mới.

Thêm mới tiết khoản

Lưu ý: Chỉ thêm mới được tiết khoản, không thêm mới tài khoản ngang cấp (tài khoản khác với hệ thống tài khoản theo quy định chung của Bộ tài chính).

1. Vào Danh mục/Tài khoản/Hệ thống tài khoản.

2. Tại Hệ thống tài khoản, chọn tại khoản cần tạo thêm tiết khoản, chuột phải chọn Thêm.

3. Khai báo các thông tin chi tiết

 • Thông tin chung: Thông tin cơ bản về tài khoản mới.
 • Số tài khoản: Mã số tài khoản mới (bắt buộc nhập).
 • Tên tài khoản: Tên của tài khoản mới (bắt buộc nhập).
 • Tài khoản tổng hợp: Số tài khoản tổng hợp của tài khoản mới.
 • Nhóm tài khoản: Xác định tài khoản mới thuộc nhóm nào. NSD sẽ cần xác định thông tin này khi bỏ trống ô Tài khoản tổng hợp (bắt buộc nhập).
 • Tính chất: Chọn tính chất của tài khoản là Dư Nợ, Dư Có, Lưỡng tính.
 • Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản.
 • Chi tiết theo: Xác định có theo dõi tài khoản chi tiết theo Nguồn, Loại khoản, Hình thức cấp phát, Loại quỹ,… hay không. Nếu tài khoản cần theo dõi chi tiết theo tiêu chí nào, tích chọn vào ô vuông trước tiêu chí đó.
 • Ngừng theo dõi: Tích chọn ngừng theo dõi khi không có nhu cầu sử dụng.

Lưu ý: Các thông tin có ký hiệu (*) là các thông tin bắt buộc phải khai báo.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: 

1. Phần mềm không cho phép hạch toán vào tài khoản tổng hợp, vì vậy khi thêm TK chi tiết cho 1 TK, đã có phát sinh trên các danh mục/số dư/chứng từ, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

 • Nhấn Yes nếu muốn thêm TK chi tiết cho TK đã có phát sinh, khi đó phần mềm sẽ chuyển toàn bộ phát sinh từ TK tổng hợp sang TK chi tiết vừa thêm.
 • Nhấn No nếu không muốn thêm TK chi tiết cho TK đã có phát sinh.

2.  Để sửa lại thông tin tài khoản đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với các TK không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.

4. Khi cần chuyển Danh mục, Số dư và các phát sinh từ tài khoản cũ sang tài khoản mới, thực hiện theo hướng dẫn tại link.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY