9.1. Các bút toán hạch toán tài khoản thường xuyên nhưng chọn nguồn không thường xuyên hoặc ngược lại

Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán tài khoản thường xuyên nhưng chọn nguồn không thường xuyên hoặc ngược lại thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Chọn số chứng từ sai lệch trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa và thực hiện sửa lại thông tin tài khoản cho khớp với nguồn kinh phí.

Nguồn kinh phí là thường xuyên thì phải chọn đúng tài khoản thường xuyên và ngược lại.

Ví dụ: Đơn vị có Nguồn tiết kiệm chi 10% là nguồn kinh phí thường xuyên thì cần phải chọn đúng TK có tính chất thường xuyên là TK 00821 chứ không phải 00822.

Ví dụ các TK thường xuyên: 00811x, 00821x, 01211, 01311, 0141, 0181, 5111, 6111x.

Ví dụ các TK không thường xuyên: 00812x, 00822x, 01212, 01312, 0142, 0182, 5112, 6112x.

Lưu ý: Trường hợp chi chênh lệch tăng lương từ nguồn CCTL trích lập từ nguồn thu (TK468) thì bỏ qua cảnh báo này

Xem thêm hướng dẫn chi lương từ nguồn Cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu (TK468) tại đây

Cập nhật 09/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY