Giáo dục

A. Hạch toán NSNN

 1. Dự toán ngân sách
 2. Chi hoạt động
 3. Quy trình lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn
 4. Nghiệp vụ khác
  1. Tiền ốm đau thai sản
  2. Hạch toán Chi bổ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
  3. Công cụ dụng cụ
  4. Tài sản cố định
  5. Cấp bù học phí
  6. Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh; tiền ăn
  7. Nộp khôi phục
  8. Xuất toán (khi duyệt quyết toán bị xuất toán)
  9. Điều chỉnh kinh phí đã rút và chi (Kinh phí đã rút)

B. Hạch toán các khoản thu dịch vụ, SXKD

 1. Thu chi hoạt động từ nguồn SXKD, dịch vụ
 2. Trích lập thu nhập tăng thêm; quỹ phúc lợi, khen thưởng…
 3. Dành và chi nguồn CCTL từ nguồn SXKD, Dịch vụ
 4. Một số nghiệp vụ khác
  1. Các loại thuế dịch vụ phải nộp
  2. Kết chuyển chi phí dịch vụ dở dang
  3. Tài sản cố định

C. Hạch toán thu hộ, chi hộ

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

D. Hạch toán thu khác

 1. Trường hợp đơn vị không hạch toán qua tài khoản Tạm thu khác 3378
 2. Trường hợp đơn vị hạch toán qua tài khoản Tạm thu khác 3378 (các đơn vị trường, phòng ban hay dùng)

E. Hạch toán nghiệp vụ khác

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 09/06/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY