Đề tài

Cho phép thiết lập các Đề tài để hạch toán. Có thể thiết lập danh mục Đề tài theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình.

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ tích vào Quản lý đề tài để hiển thị phần Đề tài trên Danh mục.

2. Vào Danh mục\Đề tài.

3. Tại Đề tài, nhấn Thêm.

4. Nhập Mã đề tài, Tên đề tài và nhập các thông tin khác (nếu có).

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Bạn có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp bạn tích chọn Ngừng theo dõi, Đề tài sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY