Công cụ dụng cụ

MISA Mimosa 2022 cho phép khai báo danh sách các CCDC chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

Cách 1: Khai báo từng loại Công cụ, dụng cụ

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ. Tích chọn Quản lý CCDC\Đồng ý.

2. Vào Danh mục\Công cụ, dụng cụ.

3. Nhấn Thêm.

4. Khai báo các thông tin Công cụ dụng cụ: Mã CCDC, Tên CCDC, Loại CCDC và các thông tin khác.

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Bạn có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp bạn tích chọn Ngừng theo dõi, Công cụ, dụng cụ sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cách 2: Nhập khẩu danh mục CCDC từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

1. Tích chọn Danh mục.

2. Tích chọn Công cụ dụng cụ.

3. Nhấn Tải tệp mẫu ngầm định để tải file mẫu của phần mềm về máy tính.

4. Khai báo thông tin CCDC vào file excel vừa tải về. 

  • Di chuột vào từng cột để xem gợi ý nhập liệu của chương trình (màu vàng) để khai báo cho đúng.
  • Khai báo xong, lưu file vào máy tính.

5. Trên phần mềm, nhấn vào biểu tượng thư mục để tải file đã khai báo đầy đủ dữ liệu. 

6. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Ghép cột dữ liệu

1. Kiểm tra lại thông tin các cột sao cho cột Thông tin trong tệp excel khớp đúng với cột Thông tin dữ liệu trên phần mềm.

Nếu lệch cột thì sẽ nhập khẩu không thành công.

2. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

1. Phần mềm chỉ ra các bản ghi hợp lệ (màu đen) và bản ghi không hợp lệ (màu đỏ).

2. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Thông báo. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu hoặc vào file excel để sửa lại.

3. Sau khi sửa xong và nhập khẩu lại, nhấn Nhập khẩu.

4. Nhấn Đồng ý để chắc chắn nhập khẩu vào phần mềm.

Bước 4: Nhập khẩu

1. Hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu:

  • Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.
  • Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công (nếu có).

2. Có thể nhấn Nhập khẩu tệp mới để tiếp tục nhập khẩu.

3. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

4. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Công cụ dụng cụ vào phần mềm.

Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY