Chương

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2022 cho phép một đơn vị có thể hạch toán một hay nhiều Chương trong cùng một dữ liệu kế toán.

Khi hạch toán chọn thông tin về Chương tương ứng với nghiệp vụ kế toán phát sinh, hệ thống sẽ tự động tổng hợp báo cáo theo từng Chương hoặc tổng hợp tất cả các Chương được sử dụng trong đơn vị.

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

2. Tại Chương nhấn Thêm.

3. Nhập Mã chương, Tên chương vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Tùy chọn Được sử dụng: Tùy chọn có hiển thị Chương trong danh sách chọn Chương của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi bạn thêm mới Chương).

Cập nhật 10/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY