Chương trình mục tiêu, dự án

Cho phép khai báo, quản lý danh sách các chương trình mục tiêu, dự án mà đơn vị có tham gia thực hiện.

A. Thêm mới Chương trình mục tiêu

1. Vào Danh mục/Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm CTMT.

3. Khai báo Mã CTMT, Tên CTMT.

4. Nhấn Cất.

B. Thêm mới Dự án

1. Vào Danh mục/Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm Dự án.

3. Nhập Mã dự án, Tên dự án.

  • Tích chọn Theo dõi theo Hoạt động, Khoản chi nếu muốn theo dõi dự án chi tiết theo hoạt động, khoản chi.

4. Khai báo trang Thông tin chung:

  • Số hiệu dự án, Thuộc CTMT, Dự án, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Phòng/Ban thực hiện dự án, Đơn vị thực hiện.

5. Nhấn Cất.

C. Thêm mới Công trình, hạng mục công trình

1. Vào Danh mục/Chương trình mục tiêu, Dự án.

  • Lưu ý: Vào Hệ thống/Tùy chọn/Nghiệp vụ tích chọn Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án để có thể thấy chức năng Thêm Công trình/HMCT.

2. Nhấn Thêm, chọn Thêm Công trình/HMCT.

3. Khai báo các thông tin về Công trình/Hạng mục công trình.

– Tại tab Thông tin chung.

– Tại tab Dự toán.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, CTMT, Dự án sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY