1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tiền lương
 4. Tôi muốn chi lương từ nguồn phí, lệ phí để lại thì làm thế nào?

Tôi muốn chi lương từ nguồn phí, lệ phí để lại thì làm thế nào?

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Định khoản hạch toán

Tham khảo danh mục Phí, lệ phí trong Luật phí, lệ phí tại đây

Bước 1: Khi thu được tiền phí, lệ phí

 • Vào Tiền mặt/Lập phiếu chi/Phiếu chi hoặc Tiền gửi/Chi tiền/Chi tiền gử
 • Hạch toán: Nợ TK 111, 112/Có TK 3373

Bước 2: Xác định số phải nộp NSNN

 • Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác
 • Hạch toán: Nợ TK 3373/Có TK 3332

Bước 3: Xác định số được để lại đơn vị

 • Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác
 • Hạch toán: Nợ TK 014

Bước 4: Chi lương từ nguồn phí, lệ phí để lại đơn vị

 • Vào Tiền mặt/Lập phiếu chi/Phiếu chi hoặc Tiền gửi/Chi tiền/Chi tiền gửi
 • Hạch toán: Nợ 3341/Có 111, 112

Đồng thời ghi Có TK 014

Đồng thời, ghi Nợ TK 3373/Có TK 514

Bước 5: Hạch toán chi phí lương

 • Hạch toán: Nợ TK 614/ Có TK 3341
Hướng dẫn trên phần mềm

1. Ngày 15/05/2019, thu phí chợ, số tiền: 80.000.000 đồng.

 • Vào phân hệ Tiền mặt/Lập phiếu thu/Phiếu thu hoặc Tiền gửi/Thu tiền/Thu tiền gửi
 • Hạch toán Nợ TK 111, 112/Có TK 3373

2. Ngày 20/05/2019, xác định số phải nộp NSNN, số tiền: 10.000.000 đồng.

 • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Hạch toán Nợ TK 3373/Có TK 3332

3. Ngày 20/05/2019, xác định số được để lại đơn vị: 70.000.000 đồng.

 • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Hạch toán Nợ TK 014

4. Ngày 28/05/2019, chuyển khoản chi lương cho cán bộ tại đơn vị, số tiền: 28.000.000 đồng.

 • Vào phân hệ Tiền gửi/Chi tiền/Chi tiền gửi.
 • Hạch toán Nợ TK 334/Có TK 112
 • Hạch toán Nợ TK 334/Có TK 112
 • Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để PM tự động hạch toán Có TK 014

 • Nhấn Tiện ích/ Hạch toán chi phí lương.

 • PM sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương, hạch toán Nợ TK 614/Có TK 334.

5. Ngày 29/05/2019, xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí, số tiền: 28.000.000 đồng.

 • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Hạch toán Nợ TK 3373/Có TK 514

 

 

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY