Báo cáo tài chính

Mục đích

Giúp đơn vị lập được báo cáo tài chính, nhập khẩu số dư đầu năm và kiểm tra được số liệu báo cáo đã lập để nộp cho Tổng kế toán (TKT)

Các bước thực hiện

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Nhập số liệu vào cột đầu năm (cột năm trước) trên BCTC

Bạn thực hiện nhập khẩu từ file xml BCTC năm trước theo hướng dẫn tại đây

Lập báo cáo tài chính và Kiểm tra số liệu

Xem phim hướng dẫn

 

 1. Vào nghiệp vụ\Tổng hợp\Báo cáo tài chính

2. Nhấn Thêm để khai báo tham số & lập các báo cáo tài chính

– Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương (Với đơn vị có nhiều chương, thì chọn chương chính) 

– Chọn Báo cáo

1. B01/BCTC – Báo cáo tình hình tài chính.

2. B02/BCTC – Báo cáo kết quả hoạt động.

3. B03a/BCTC – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (nếu bạn nộp theo PP trực tiếp)

Hoặc B03b/BCTC – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (nếu bạn nộp theo PP gián tiếp)

4. B04/BCTC – Thuyết minh báo cáo tài chính.

5. B01/BSTT – Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

6. C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình)

Ví dụ:

 • Lập báo cáo B01/BCTC – Báo cáo tài chính

 • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Mẫu C03/CCTT đáp ứng lấy số liệu từ MISA QLTS V2 từ phiên bản MISA Mimosa 2022 R8 trở lên theo xem chi tiết tại đây

3. Phần mềm tự động lấy số liệu lên báo cáo

 • Tích vào Lấy số dư đầu năm từ TKT
 • Điền thông tin Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị (nếu trên báo cáo chưa có)
 •  Nhấn Cất để hoàn thành

 • Bạn thao tác tương tự cho các báo cáo B02/BCTC, B03a/BCTC (hoặc B03b/BCTC), B04/BCTC
 • Trường hợp bạn không có file xml mà chỉ có BCTC năm 2021 đã in ra bản cứng, khi tích Lấy số dư đầu năm từ TKT phần mềm có thông báo “Không có dữ liệu số dư từ TKT“. Bạn LẤY số liệu trên cột Số cuối năm (cột Số năm nay) trên BCTC năm 2021 nhập tay vào cột Số đầu năm (cột Số năm trước) trên BCTC năm 2022 theo từng mã chỉ tiêu tương ứng

5. Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính

 • Sau khi lập xong bộ báo cáo tài chính, bạn mở lần lượt từng báo cáo ra. 

 • Trên từng báo cáo nhấn Kiểm tra số liệu
 • Nếu có thông báo Các chỉ tiêu trên báo cáo đã phù hợp và phù hợp với báo cáo tài chính khác thì báo cáo tài chính đó đã đúng số liệu

 • Nếu có chỉ tiêu báo cáo không phù hợp, hiển thị thông báo Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp

Nhấn vào link tại đây để kiểm tra

6. In báo cáo

Cách 1:

 • Trên danh sách các Báo cáo tài chính đã lập

 • Mở lần lượt từng báo cáo, sau đó tích vào In 

Cách 2: 

– Chọn menu Báo cáo/Báo cáo tài chính.

– Chọn báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chọn Kỳ báo cáo, Chương.
 • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập hoặc nếu không tích chọn, phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Bạn thao tác tương tự để in các báo cáo B02/BCTC, B03a/BCTC (hoặc B03b/BCTC), B04/BCTC, B01/BSTT, C03/CCTT
Cập nhật 11/04/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY