Khi in Báo cáo B03/BCQT Thuyết minh báo cáo quyết toán không hiển thị số liệu đã nhập bên lập báo cáo quyết toán thì làm thế nào?

1. Biểu hiện

  • Kế toán đã lập và nhập liệu báo cáo quyết toán
  • Khi in Báo cáo B03/BCQT Thuyết minh báo cáo quyết toán ở giao diện Báo cáo vẫn không hiển thị số liệu đã nhập.

2. Giải pháp:

  •  Mở lại báo cáo B03/BCQT Thuyết minh báo cáo quyết toán trên giao diện Báo cáo
  • Tích vào ô Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập ⇒ Nhấn Đồng ý

  • Báo cáo đã hiển thị

Cập nhật 14/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY