Tôi muốn in Báo cáo B03/BCQT Thuyết minh báo cáo quyết toán bổ sung thông tin người lao động thì làm thế nào?

Cách thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập Báo cáo quyết toán.

 

2. Trên bảng Tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

 

3. Trên màn hình Báo cáo quyết toán, tại tab Tình hình chung, bạn gõ trực tiếp các thông tin cần thể hiện trên báo cáo rồi nhấn Cất

4. In Thuyết minh báo cáo quyết toán:

Có thể in bằng 2 cách sau:

– Cách 1: In trực tiếp trên báo cáo vừa lập

– Cách 2: Vào Báo cáo\Báo cáo quyết toán, chọn Thuyết minh báo cáo quyết toán và tích vào ô Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập rồi nhấn Đồng ý.

Cập nhật 13/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY