1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán
  6. Khi in Báo cáo B03/BCQT Thuyết minh báo cáo quyết toán báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?

Khi in Báo cáo B03/BCQT Thuyết minh báo cáo quyết toán báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?

Biểu hiện

Khi in báo cáo báo không có số liệu

Nguyên nhân 1

Do tham số báo cáo khi in đang chọn CHƯƠNG không có phát sinh để in.

Giải pháp : Tại ô Chương chọn <<Tổng hợp>> hoặc chọn đúng chương có phát sinh để xem báo cáo.

Nguyên nhân 2

Do chưa lập báo cáo tài chính hoặc chọn Chương chưa đúng khi lập báo cáo quyết toán.

Giải pháp :

  • Vào Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo quyết toán để Lập báo cáo quyết toán.

  • Chọn Chương, tích chọn “Bao gồm số liệu hoạt động SXKD” nếu đơn vị có số liệu nguồn HĐSXKD, tích Đồng ý.

  • Điền đầy đủ thông tin & Cất.

  • Thực hiện in báo cáo và lưu ý khi in: Chọn đúng Chương đã lập báo cáo để in thì mới có số liệu.

 

Cập nhật 10/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY