Bán hàng chưa thu tiền

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

1. Phản ánh doanh thu

a. Đơn vị bán các loại hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (ví dụ phát hành sách tham khảo, bán thuốc,…), đơn vị kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 531: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

b. Đơn vị bán các loại hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (ví dụ phát hành sách giáo khoa) hoặc đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp (trong doanh thu bán hàng hóa đã bao gồm cả thuế GTGT phải nộp), kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng

Có TK 531: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Cuối tháng, xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu:

Nợ TK 531: Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

2. Phản ánh giá vốn của hàng đã bán

Nợ TK 632

Có TK 152/153/155/156

3. Trường hợp khách hàng có ứng trước tiền để mua hàng

Nợ TK 111/112

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa lập đơn đặt hàng/ký hợp đồng với nhân viên bán hàng.

2. Nhân viên bán hàng yêu cầu xuất kho bán.

3. Căn cứ số hàng trong kho trưởng bộ phận phê duyệt bán hàng.

4. Kế toán lập chứng từ bán hàng ghi nhận thu hoạt động sản xuất kinh doanh và công nợ với khách hàng , lập phiếu xuất kho bán hàng, nếu khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn thì kế toán xuất hóa đơn giao cho nhân viên bán hàng, nếu khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì kế toán tập hợp hóa đơn bán lẻ cuối ngày xuất hóa đơn 1 lần.

5. Nhân viên bán hàng mang phiếu xuất kho xuống kho lấy hàng giao cho khách hàng.

6. Thủ kho xuất hàng theo phiếu xuất kho, đồng thời cập nhật vào sổ kho. Nhân viên bán hàng, thủ kho ký nhận vào phiếu xuất kho.

7. Nhân viên bán hàng giao hàng, hóa đơn và 1 liên phiếu xuất kho cho khách hàng.

8. Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho bán hàng ghi nhận giá vốn hàng xuất bán và sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Ví dụ: Ngày 17/4/2019 đơn vị xuất kho bán 100 cuộn bông y tế, đơn giá chưa thuế 20.000 đ/cuộn cho công ty cổ phần Hà Thành (VAT 10%), chưa thu tiền khách hàng.

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Bán hàng chọn Bán hàng chưa thu tiền/Bán hàng chưa thu tiền.

2. Khai báo các thông tin chứng từ trên Hóa đơn bán hàng:

  • Nhập Thông tin chung: Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Diễn giải.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số PT, Số PX.
  • Nhập thông tin Hóa đơn: Loại HĐ, Hình thức HĐ, Mẫu số HĐ, Ngày HĐ.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, ĐVT, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất (Phần mềm sẽ tự động tính dựa vào phương pháp tính giá đang chọn, có thể xem chi tiết phương pháp tính giá Xuất kho), Đơn giá vốn, Tài khoản kho, Hoạt động tương ứng.

  • Tại tab Thuế, giá vốn: chọn Thuế suất => phần mềm tự động tính Tiền thuế và lấy lên TK Thuế. Nhập thêm Đơn giá vốn, TK Kho.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C31-HD: Phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng,… bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo S51-H: Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Lưu ý:

  • Trường hợp hóa đơn bán hàng có nhiều mặt hàng, khi in hóa đơn nếu chỉ muốn in tên mặt hàng chung, kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ thì tích chọn ô In kèm bảng kê, sau đó điền Số bảng kê, Ngày bảng kê, Tên mặt hàng chung muốn hiển thị trên hóa đơn.
  • Nếu hàng hóa bán ra là vật tư hàng hóa, chứng từ Hóa đơn bán hàng sẽ kiêm phiếu xuất kho. Do đó anh chị lập chứng từ bán hàng, đồng thời lập phiếu xuất. Anh chị không cần lập thêm phiếu xuất ứng với chứng từ bán hàng nữa.
Cập nhật 31/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY