Tôi muốn nhập khẩu số dư đầu năm đã nộp trên TKT vào cột Số đầu năm hoặc cột Năm trước trên BCTC năm nay thì làm thế nào?

Kể từ phiên bản 8.1, phần mềm hỗ trợ lấy số dư cuối năm, số năm nay trên BCTC năm 2018 đã nộp TKT lên số dư đầu năm, số năm trước trên báo cáo TC của năm 2019.

Bước 1: Tải bộ báo cáo tài chính năm trước (.xml) trên TKT về máy tính.

1. Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

2. Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm 2018 được KBNN nhận thành công báo cáo.

3. Nhấn vào biểu tượng tải để tải tệp tin báo cáo cáo đuôi .xml về máy tính.

Bước 2: Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Lập báo cáo tài chính.

2. Nhấn Hủy bỏ để tắt màn hình Lập báo cáo tài chính, nhấn Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT.

3. Nhấn vào biểu tượng thư mục để tải tệp tin báo cáo (.xml) vừa được tải về từ hệ thống TKT.

4. Chọn đúng tệp tin báo cáo. Nhấn Open (Mở).

5. Nhấn Thực hiện.

6. Chương trình hiển thị thông báo Nhập khẩu thành công số dư từ TKT năm …. chương….

Bước 3: Lập bộ BCTC

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Lập báo cáo/Lập báo cáo tài chính.

2. Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

3. Lập lần lượt các BCTC. Ví dụ: báo cáo B01/BCTC. Nhấn Đồng ý.

Hoặc nếu đã lập BCTC trước đó rồi thì mở từng BCTC đó lên.

4. Để lấy số đầu năm hoặc số năm trước cho 4 báo cáo thì nhấn Lấy số dư đầu năm từ TKT cho từng báo cáo:

5. Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Trường hợp bạn lập BCTC của Chương khác với Chương trên bộ BCTC đã nộp vào TKT hoặc chưa nhập khẩu file báo cáo (.xml) nào từ TKT thì khi nhân Lấy số liệu đầu năm từ TKT => Chương trình hiển thị thông báo như sau:

6. Bạn nhấn vào link tại đây trên thông báo để phần mềm chuyển sang màn hình Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT. Hoặc nhập khẩu BCTC năm trước tại màn hình Danh sách lập báo cáo tài chính.

Xem lại hướng dẫn ở bước 2.

Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY