Trích khấu hao TSCĐ (Có sử dụng phần mềm QLTS.VN)

I. Định khoản

Xem chi tiết định khoản hạch toán tại đây.

II. Mô tả nghiệp vụ

1. Định kỳ hàng quý hoặc năm, đơn vị trích khấu hao TSCĐ (đối với TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD) theo quy định.

2. Kế toán hạch toán nghiệp vụ trích khấu hao và ghi sổ TSCĐ

III. Các bước thực hiện

Lấy chứng từ trích khấu hao từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2022 theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2.Nhấn Thêm/Trích khấu hao.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản trích khấu hao từ QLTS.VN.

  • Chọn Khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.
  • Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn vào chứng từ đánh giá lại cần lấy về MISA Mimosa.NET 2022.
  • Nhấn Thực hiện.

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

Cập nhật 26/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY