Tôi muốn xem sổ tiền gửi theo ngoại tệ thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

Để xem sổ tiền gửi theo ngoại tệ, Bạn thực hiện như sau:

  • Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S13-H – Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ.
  • Chọn Loại tiền ngoại tệ cần xem, ví dụ: USD.
  • Tích chọn TK hạch toán 1122.

  • Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY