Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng không thấy thông tin cột ghi chú trên chứng từ?

Biểu hiện:

Giải pháp:

1. Khi in sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tại phần Tham số báo cáo, không tích vào ô Cộng gộp các bút toán giống nhau.

2. Khi đó, sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc sẽ hiển thị theo thông tin Ghi chú trên chứng từ.

Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY