Làm thế nào khi in sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc lên sai số liệu?

Bước 1: Mở báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng

  • Chọn Tham số Nguồn, Chương, Khoản là Tổng hợp
  • Tài khoản là 1121
  • Tài khoản Nh, KB là Tất cả

  • Phần mềm hiển thị Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Bước 2: Trên báo cáo kiểm tra lần lượt:

  • Số dư đầu kỳ xem hướng dẫn tại đây
  • Phát sinh thu tiền Nợ TK 112 của từng tháng đã khớp với Lệnh báo có tiền gửi của đơn vị chưa?
  • Phát sinh chi tiền Có TK 112 của từng tháng đã khớp với ủy nhiệm chi của đơn vị chưa?
  • Nếu thiếu hoặc sai số tiền, Bạn vào kiểm tra lại các chứng từ thu chi của đơn vị để bổ sung & sửa lại
Cập nhật 18/12/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY