Làm thế nào để biết được chứng từ bán hàng lập từ những hóa đơn bán ra tương ứng nào?

Mục đích

Giúp Kế toán nhanh chóng nhận biết chứng từ bán hàng được lập từ các hóa đơn nào hoặc nhận biết hóa đơn này được lập từ những chứng từ bán hàng nào để giảm thời gian kiểm tra, đối chiếu chứng từ khi có nhu cầu.

Cách thực hiện

1. Vào menu Báo cáo\Hóa đơn\Đối chiếu chi tiết chứng từ bán hàng và hóa đơn

2. Trên tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ báo cáo.
  • Tích chọn các khách hàng cần xem báo cáo hoặc tích chọn Tất cả khách hàng để xem báo cáo.
  • Có thể tích chọn Chỉ hiển thị các chứng từ chênh lệch => phần mềm chỉ lấy lên báo cáo các chứng từ có chênh lệch giữa chứng từ bán hàng và hóa đơn.

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm lấy lên báo cáo theo từng khách hàng được chọn trên tham số.

  • Nhấn vào Số CT để xem chi tiết chứng từ bán hàng.
  • Nhấn vào Số HĐ để xem chi tiết hóa đơn.
  • Nếu có chênh lệch giữa chứng từ bán hàng và hóa đơn sẽ hiển thị ở cột Chênh lệch giữa chứng từ bán hàng và hóa đơn để kế toán dễ dàng theo dõi và quản lý.

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY