Rút dự toán chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện:

1. Vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán.

2. Nhấn Thêm\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

3. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

  • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Nội dung thanh toán, MLNS, Số tiền.

  • Nhấn Cất.

4. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm khi hệ thống hiển thị thông báo. Nhấn Đồng ý.

5. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm và hạch toán dựa vào Tiểu mục đã khai báo.

6. Tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm.

Lưu ý: Trường hợp không tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm thì trên chứng từ, bạn vào Tiện ích/Hạch toán chi phí bảo hiểm để sinh chứng từ hạch toán chi phí.

7. Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Chứng từ nghiệp vụ khác. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 17/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY