Làm thế nào khi In sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc không lên số dư đầu năm?

Nguyên nhân

Do tài khoản 112x không chi tiết theo Loại khoản, trong khi in báo cáo thì đang chọn các thông tin Chương/Khoản là <<Tất cả>> hoặc chọn cụ thể Chương, Loại khoản bất kỳ dẫn đến báo cáo không lên số liệu của số dư đầu năm.

Giải pháp

Khi xem báo cáo, chọn Chương, Khoản là <<Tổng hợp>>, chương trình sẽ lấy được số dư đầu năm.

Trường hợp đã chọn tham số báo cáo Chương, Khoản là <<Tổng hợp>> mà vẫn không lên số dư đầu kỳ thì Bạn vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu kiểm tra xem đã nhập số dư đầu kỳ chưa? nếu chưa thì nhập bổ sung rồi xem lại báo cáo.

Cập nhật 13/02/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY