Khi ghi sổ chứng từ bán hàng báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động. Ghi sổ không thành công.” thì làm thế nào?

Biểu hiện

Khi ghi sổ chứng từ bán hàng phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Hoạt động. Ghi sổ không thành công.

Nguyên nhân

Do những tài khoản có theo dõi chi tiết theo hoạt động như 511,531,366… không chọn Hoạt động.

Giải pháp

Tại tab 4.Thống kê trên Chứng từ bán hàng, bạn chọn thêm Hoạt động sự nghiệp tương ứng rồi Cất lại chứng từ.

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY