1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán công cụ dụng cụ
  5. Kết chuyển công cụ dụng cụ đã xuất ra sử dụng trong năm

Kết chuyển công cụ dụng cụ đã xuất ra sử dụng trong năm

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

I. Định khoản

Cuối năm, kế toán tính toán kết chuyển sang các TK thu (doanh thu) tương ứng với số CCDC hình thành từ nguồn NSNN cấp, phí được khấu trừ để lại hoặc nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài đã xuất ra sử dụng trong năm, ghi:

Nợ TK 366 – Các khoản nhận trước chưa ghi thu

Có TK 511, 512, 514

II. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác:

  • Nhập Diễn giải.
  • Chọn Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết tại tab Hạch toán.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY