1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Công cụ dụng cụ
  4. Làm thế nào khi ghi giảm CCDC báo “Số lượng CCDC…được ghi tăng cho phòng ban bằng 0…”?

Làm thế nào khi ghi giảm CCDC báo “Số lượng CCDC…được ghi tăng cho phòng ban bằng 0…”?

Biểu hiện: Cất chứng từ Ghi giảm CCDC hiện thông báo:

Nguyên nhân: Do phòng ban đã ghi tăng khác với phòng ban được chọn ở chứng từ ghi giảm.

Giải pháp: Vào Báo cáo\Công cụ dụng cụ\S26-H: Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng kiểm tra mã CCDC cần ghi giảm đã chọn đúng phòng ban hay chưa.

  1. Trường hợp phòng ban trên sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng đúng, bạn chọn lại Phòng ban trên chứng từ ghi giảm.
  2. Trường hợp phòng ban trên sổ theo dõi công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng không đúng, bạn sửa lại theo hướng dẫn sau:
  • Nếu sai từ phát sinh trong năm, vào Công cụ dụng cụ\Danh sách ghi tăng CCDC để kiểm tra lại Phòng ban được chọn trên chứng từ ghi tăng và sửa lại.
  • Nếu sai hoặc thiếu số dư đầu kỳ, vào Nghiệp vụ\Nhập CCDC ban đầu để kiểm tra lại Phòng ban được chọn và sửa lại.
Cập nhật 16/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY