1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Công cụ dụng cụ
  4. Làm thế nào khi không thấy phân hệ CCDC trên phần mềm MISA Mimosa?

Làm thế nào khi không thấy phân hệ CCDC trên phần mềm MISA Mimosa?

Biểu hiện: Bạn tạo mới dữ liệu kế toán để làm việc hoặc tạo mới dữ liệu từ năm trước (Tuy nhiên năm trước không theo dõi CCDC trên phần mềm và năm nay muốn theo dõi) nhưng không tìm thấy:

  • Giao diện phân hệ CCDC
  • Nghiệp vụ\Nhập CCDC đầu kỳ
  • Tệp\Xuất khẩu\Số dư CCDC hoặc chứng từ CCDC
  • Khác (Nếu có)

=> Giải pháp: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ và kiểm tra đã tích chọn Quản lý CCDC. Bấm Đồng ý.

Lưu ý: Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên vẫn không thấy trên phần mềm có thể hiện phân hệ CCDC hoặc trước đây có nhưng giờ vào lại phần mềm lại không thấy có thì anh/chị làm theo hướng dẫn ở ảnh phía dưới.

Cập nhật 16/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY