Ghi giảm do mất công cụ dụng cụ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

– CCDC phát hiện thiếu khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 153: Công cụ, dụng cụ

– Khi xác định được nguyên nhân, xử lý trách nhiệm làm mất CCDC

Nợ TK 334: Các khoản phải trả (nếu trừ lương)

Nợ TK 111: Thu được bằng tiền mặt

Nợ TK 112: Thu bằng tiền gửi

Nợ TK 611, 612, 614…(Nếu không xác định được nguyên nhân, đưa vào chi phí tương ứng từng nguồn kinh phí)

Có TK 1388: Phải thu khác

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Bộ phận sử dụng CCDC thông báo mất CCDC cho cán bộ quản lý tài sản.

2. Cán bộ quản lý tài sản lập biên bản làm mất CCDC với bộ phận sử dụng và người làm mất và lập phiếu báo mất CCDC trình thủ trưởng đơn vị.

3. Kế toán căn cứ phiếu báo mất CCDC ghi giảm CCDC trên sổ sách.

4. Khi xác định được nguyên nhân yêu cầu bồi thường, căn cứ vào các hình thức thu bồi thường (trừ lương, thu bằng tiền mặt, thu bằng tiền gửi) kế toán ghi nhận vào sổ sách số thu do đền bù giá trị CCDC bị mất.

3. Các bước thực hiện

Ví dụ: Ngày 17/05/2018 đơn vị làm mất 1 cây quạt điện trị giá 5.000.000 đồng của phòng kế toán, Phòng kế toán không tìm được nguyên nhân mất và phòng phải chịu bồi thường bộ máy tính đó và nộp tiền cho kế toán bằng tiền mặt.

Bước 1: Lập chứng từ ghi giảm CCDC

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi giảm CCDC/Ghi giảm CCDC.

2. Khai báo chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ:

  • Nhập lý do ghi giảm công cụ dụng cụ vào phần Diễn giải tại phần Thông tin chung.
  • Nhập thông tin Chứng từ.
  • Chọn CCDC cần ghi giảm, khai báo số lượng.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán chứng từ ghi giảm CCDC theo kho

1. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Hạch toán TK Nợ 1388, TK Có 153, nhập Số tiền, MLNS.

3. Nhấn Cất.

4. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

Lưu ý:

Nếu xác định được nguyên nhân, xử lý trách nhiệm làm mất CCDC. Căn cứ hình thức thu để lập chứng từ tương ứng:

  1. Nếu trừ vào lương cán bộ nhân viên thì vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 334/Có 1388.
  2. Nếu thu được bằng tiền mặt thì vào Tiền mặt/Lập phiếu thu/Phiếu thu, hạch toán Nợ 111/Có 1388.
  3. Nếu thu được bằng tiền gửi thì vào Tiền gửi/Thu tiền/Thu tiền gửi, hạch toán Nợ 112/Có 1388.
Cập nhật 18/02/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY