Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về hợp đồng

a. Các giao diện chứng từ bổ sung cột Hợp đồng:

1. Chuyển khoản kho bạc.

2. Chuyển khoản kho bạc trả nhà cung cấp.

3. Phiếu thu.

4. Phiếu chi.

5. Thu tiền gửi.

6. Chi tiền gửi.

7. Phiếu chi mua vật tư hàng hóa.

8. Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa.

9. Hóa đơn mua hàng.

10. Phiếu chi trả nhà cung cấp.

11. Chi tiền gửi trả nhà cung cấp.

12. Xuất kho.

13. Phiếu thu bán hàng.

14. Thu tiền gửi từ bán hàng.

15. Bán hàng chưa thu tiền.

16. Phiếu thu tiền khách hàng.

17. Thu tiền gửi từ khách hàng.

18. Hàng bán trả lại.

19. Chứng từ nghiệp vụ khác.

20. Xác định kết quả hoạt động.

b. Sau khi khai báo danh mục Hợp đồng, để lập các phát sinh về hợp đồng, thực hiện như sau:

1. Mở 1 trong các chứng từ được liệt kê ở trên. Ví dụ Phiếu chi mua vật tư hàng hóa.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ. Chọn Hợp đồng đã khai báo tại Danh mục\Hợp đồng.

3. Nhấn Cất để hoàn thành.

 

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY