Nhập số dư ban đầu cho các TK chi tiết theo Hợp đồng

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, tích đúp chuột vào các tài khoản cần theo dõi theo hợp đồng. Tích Chi tiết theo Hợp đồng.

3. Kích đúp chuột vào các TK chi tiết theo hợp đồng: 131, 141, 331, 154 để nhập số dư.

4. Tại màn hình nhập số dư, chọn Hợp đồng, Đối tượng, Dư Nợ hoặc Dư Có.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY