Xác định kết quả doanh thu, chi phí theo hợp đồng

1. Vào menu Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động.

2. Phần mềm tự động xác định kết quả hoạt động trong kỳ theo từng hợp đồng tự động kết chuyển TK 642x, 531, 632.

3. Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY