Rút dự toán chuyển khoản trả lương

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán.

2.Nhấn Thêm\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

3. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

  • Chọn hình thức Tạm ứng đã cấp dự toán, Tạm ứng chưa cấp dự toán hay Thực chi.
  • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.
  • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

  • Nhấn Cất.

4. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương khi hệ thống hiển thị thông báo.

5. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương, hạch toán TK Nợ 3341/TK Có 5111, 5112 dựa theo tính chất nguồn KP, đồng thời sinh hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212, 008222 tương ứng với phần đã hạch toán trên tab Hạch toán.

6. Tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương. Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp không tích chọn Tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương thì trên chứng từ, bạn vào Tiện ích/Hạch toán chi phí lương để sinh chứng từ hạch toán chi phí.

7. Phần mềm sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, hạch toán TK Nợ 61111, 61121 dựa theo tính chất nguồn KP và TK Có 3341. Nhấn Cất.

Cập nhật 28/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY