Tạo dữ liệu kế toán mới

Hướng dẫn kế toán đơn vị tạo dữ liệu kế toán theo 1 trong các 3 trường hợp sau:

  1. Tạo mới dữ liệu kế toán từ đầu
  2. Tạo mới dữ liệu từ năm trước
  3. Tạo dữ liệu mẫu
  4. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2019

Cập nhật 29/10/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY