Khai báo số dư ban đầu

Khách hàng sử dụng MISA Mimosa.NET 2020, MISA Mimosa.NET 2019 (kể cả còn hạn hoặc hết hạn) thì khi chuyển đổi từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa 2022, phần mềm sẽ tự động mang toàn bộ số dư lên.

Để nhập số dư thì với mỗi tài khoản tùy vào nội dung của tài khoản và nhu cầu quản lý chi tiết mà cách khai báo số dư ban đầu khác nhau. Xem hướng dẫn khai báo chi tiết tại các mục sau:

 1. Lấy số dư đầu năm
 2. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Loại Quỹ
 3. Số dư TK theo dõi theo tài khoản ngân hàng
 4. Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS
 5. Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án
 6. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng
 7. Số dư TK theo dõi theo tài sản
 8. Số dư TK theo dõi chi tiết theo CCDC
 9. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa
 10.  Số dư TK theo dõi chi tiết theo Mã dự phòng
 11. Số dư TK không theo dõi chi tiết
 12. Chuyển số dư của các TK 336, 461, 661 từ QĐ 19 lên TT 107

 

 

Cập nhật 29/10/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY