Khi chuyển đổi dữ liệu hoặc tạo dữ liệu mới từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa.NET 2022, chương trình báo lỗi Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi chuyển đổi dữ liệu hoặc tạo dữ liệu mới từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa.NET 2022, chương trình thông báo lỗi sau:

Nguyên nhân: Do máy tính chưa được cài SQL Server 2008 có tên MISAMIMOSA2022.

Cách xử lý: Bạn đóng thông báo trên vào và làm theo 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Máy tính đã có sẵn SQL Server 2008 của các phần mềm khác hoặc do lúc trước bạn tự cài riêng, ví dụ như MISA Mimosa 2020. Bạn thực hiện như sau:

1. Vào Tệp/ Mở dữ liệu kế toán chọn dữ liệu ở phần mềm 2020 để Chuyển dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2022 (hoặc Tệp/ Tạo dữ liệu kế toán mới) phần mềm hiển thị cửa sổ Đăng nhập, bạn sửa lại tên máy chủ thành .\MISAMIMOSA2020.

2. Bấm Đăng nhập để thực hiện tiếp thao tác Chuyển dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2022 (hoặc Tạo dữ liệu kế toán mới)

  • Trường hợp 2: Nếu máy tính chưa cài thành công SQL Server 2008 thì bạn thực hiện cài đặt theo hướng dẫn tại đây
    Sau khi cài thành công, bạn thực hiện tạo dữ liệu mới hoặc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa.NET 2022
Cập nhật 28/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY