Số dư tài khoản chi tiết theo loại Quỹ

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo từng Loại quỹ. Ví dụ: TK 111 (trong trường hợp yêu cầu quản lý của đơn vị cần theo dõi chi tiết TK 111 theo Loại quỹ).

Cách thực hiện

1. Vào menu Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp vào tài khoản cần nhập số dư, sau đó nhập số dư cho từng Loại quỹ có liên quan.

3. Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Trường hợp Loại quỹ chưa có thì Anh/Chị vào khai báo thêm theo hướng dẫn tại đây
  • Nếu TK 111 không theo dõi chi tiết theo loại quỹ thì nhập số dư theo hướng dẫn tại đây
Cập nhật 19/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY