Số dư tài khoản theo dõi tài sản

Bước 1: Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo tài sản.

Ví dụ: TK 211, 213, 214, 366, 43122/43142.

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Khai báo số dư đầu kỳ:

  • Dư Nợ TK 211, 213: Nguyên giá TSCĐ.
  • Dư Có TK 214: Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
  • Dư có TK 366, 43122/43142: Giá trị còn lại của TSCĐ.

Lưu ý: Khi nhập số dư cho TK 336, phần mềm sẽ  yêu cầu nhập thêm phần MLNS.

  • Nếu không biết đưa vào tiểu mục nào bạn có thể đưa vào TK 6999, 6599,…
  • Trường hợp không cần theo dõi theo MLNS thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, tìm đến TK 366 và bỏ tích chi tiết theo Mục, Tiểu mục…..

Bước 2: Khai báo TSCĐ đầu kỳ để lên sổ tài sản cố định

Vào phân hệ Tài sản cố định\Khai báo tài sản cố định. Nhấn Thêm theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Với tài sản đầu năm sẽ bỏ qua mục 6,7 sinh chứng từ mua TSCĐ

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY