1. Trang chủ
 2. Chủ đề thường gặp
 3. Quy trình hạch toán nghiệp vụ khác
 4. Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc

Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc

Xem phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút dự toán chuyển khoản thanh toán các khoản chi hoạt động

Nợ TK 611: Chi phí hoạt động

Có TK 5111: Thu hoạt động do NSNN cấp thường xuyên

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008211, 008221): Tạm ứng (Dự toán chi thường xuyên, Dự toán chi không thường xuyên) – Ghi dương.

b. Rút dự toán chuyển khoản thanh toán các khoản phải trả

Nợ TK 331, 332, 334

Có TK 5111: Thu hoạt động do NSNN cấp thường xuyên

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008211, 008221): Tạm ứng (Dự toán chi thường xuyên, Dự toán chi không thường xuyên) – Ghi dương.

c. Chuyển khoản kho bạc mua NVL, CCDC, TSCĐ hoặc đầu tư XDCB

Nợ TK 152, 153, 211, 241

Có TK 36611, 36612, 3664

Đồng thời ghi nhận: TK Có 008, 009 (008211, 008221, 00921): Tạm ứng (Dự toán chi thường xuyên, Dự toán chi không thường xuyên, Dự toán đầu tư XDCB) – Ghi dương.

d. Kết chuyển số NVL, CCDC xuất dùng và số hao mòn, khấu hao đã tính trong năm

Nợ TK 36612: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho (Giá trị NVL, CCDC đã dùng trong năm)

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

Nợ TK 36611: Giá trị còn lại của TSCĐ (Số hao mòn, khấu hao đã tính trong năm)

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

 1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc tạm ứng dự toán cho đơn vị bao gồm: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.
 2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.
 3. Kho bạc chi số tạm ứng cho đơn vị và kế toán hạch toán số rút tạm ứng vào sổ sách. Sau khi công việc được hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc.
 4. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Chứng từ kèm theo khác: Danh sách nhận tiền, hóa đơn, hợp đồng, văn bản phê duyệt,…
 5. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.
 6. Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

Ví dụ:

 • Ngày 20/01/2022, đơn vị rút dự toán chuyển khoản chi trả tiền điện: 1.000.000 đồng, tiền nước: 1.000.000 đồng.
 • Ngày 31/01/2022, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng.
 • Ngày 31/01/2022, đơn vị in mang đầy đủ hồ sơ mang ra kho bạc thanh toán.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

A. Lập chứng từ rút dự toán

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.

2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản

 • Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
 • Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Nhập chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu có), Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

4. Nhấn Cất, chương trình hiển thị thông báo. Nhấn Đồng ý.

5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vừa sinh từ Rút dự toán chuyển khoản.

 • Phần mềm tự sinh TK Nợ 61111, TK Có 5111, Cấp phát: Dự toán, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.
 • Căn cứ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để sửa lại bút toán cho phù hợp. Ví dụ Rút dự toán thanh toán tiền điện, hạch toán TK Nợ 61112, TK Có 5111.
 • Phần mềm tự động sinh TK Có 008211 dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Nếu đơn vị Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm thì xem chi tiết tại đây.

B. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.

6. Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toánGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Ví dụ: In mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).  Khai báo các tham số báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

C. Thanh toán tạm ứng

Sau khi được chấp nhận thanh toán:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ thanh toán.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Chọn tab Thanh toán.

 • Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.
 • Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY