Làm thế nào khi xem số dư đầu kỳ trên bảng cân đối số phát sinh (S05-H) không lên hoặc lên không đúng so với số dư đầu kỳ đã nhập?

Nguyên nhân: Do chọn tham số khi xem báo cáo không đúng

Giải pháp: 

  • Chọn tham số Tổng hợp cho Nguồn, Chương, Khoản
  • Chọn Kỳ báo cáo từ ngày là ngày bắt đầu của dữ liệu (menu Tệp\Thông tin dữ liệu\Ngày bắt đầu)

Cập nhật 09/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY