Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư đầu năm?

Cách này chỉ nên dùng đối với các đơn vị có ít số dư ở các tài khoản hoặc số dư cuối năm trước (số dư chuẩn) lệch ít với số dư đầu năm sau, nếu đơn vị lệch nhiều thì nên dùng cách chuyển tự động theo hướng dẫn tại đây

Trả lời: Để nhập hoặc chỉnh sửa số dư đầu năm, anh/chị vào Menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

Khi đó anh/chị có thể gặp một số tình huống sau:

  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư tiền mặt? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư tiền gửi? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư chi tiết theo MLNS TK008, 3371 ? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư chi tiết theo MLNS và dự án như TK009 ? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư tài khoản công nợ chi tiết theo đối tượng như TK131, 331… ? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư các tài khoản tài sản TK211, 213, 214, 366… ? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư cho CCDC đã xuất dùng và còn tồn trong kho TK153 chưa xuất dùng ? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập hoặc sửa số dư vật tư hàng hóa TK152 ? Xem hướng dẫn tại đây
  • Làm thế nào để nhập số dư cho các tài khoản khác TK421, 431, 468…? Xem hướng dẫn tại đây
Cập nhật 08/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY