Làm thế nào để chuyển số dư CCDC từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới?

Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi làm, hướng dẫn tại đây.

Ví dụ đơn vị có 2 dữ liệu:

  • Dữ liệu năm trước “KETOAN2019”
  • Dữ liệu năm nay “KETOAN2022”

Cụ thể, bạn hiện thao tác trên phần mềm theo 3 bước như sau:

Bước 1: Thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước “KETOAN2019” và đặt tên dữ liệu “SODUCHUAN2022” link hướng dẫn : tại đây.

Bước 2: Mở dữ liệu vừa tạo ở bước 1, vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra tệp. xml…

  • Trên màn hình xuất khẩu dữ liệu, bỏ tích Tất cả. Trong Danh mục tích chọn Công cụ dụng cụ và Số dư tích chọn Số dư công cụ, dụng cụ. Sau đó, chọn đường dẫn cần lưu, rồi nhấn Thực hiện.

Lưu ý: Trường hợp không thấy nút tích số dư “Số dư công cụ, dụng cụ”. Bạn tham khảo link hướng dẫn tại đây.

Bước 3
: Mở dữ liệu cần nhập khẩu (KETOAN2022) để thực hiện nhập khẩu dữ liệu bằng file vừa xuất khẩu ở bước 2 . Có 2 trường hợp xảy ra:

– Trường hợp 1: CCDC cần nhập khẩu chưa phát sinh các chứng từ như: ghi giảm, điều chuyển

  • Nhập khẩu dữ liệu sau đó thực hiện bảo trì (Tiện ích\Bảo trì dữ liệu) và kiểm tra lại dữ liệu.

Trường hợp 2: CCDC cần nhập khẩu đã phát sinh các chứng từ như: ghi giảm, điều chuyển

  • Đầu tiên, xóa hết các chứng từ liên quan tới CCDC cần cập nhật.
  • Sau đó, vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ tệp XML và chọn tới file đã xuất khẩu ở bước 2.
  • Cuối cùng, vào Tiện ích\Bảo trì dữ liệu và lập lại các chứng từ phát sinh đã xóa.
Cập nhật 16/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY