Đăng nhập vào phần mềm

Để thực hiện mở dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập vào phần mềm:

 – Trên cửa sổ Đăng nhập, khai báo thông tin:

  • Máy chủ: Tên máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần làm việc.
  • Dữ liệu kế toán: Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc.
  • Tên người dùng: Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN).
  • Mật khẩu: Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống).

⇒ Nhấn Đăng nhập.

Một số lỗi khi đăng nhập

Nếu trong trường hợp đăng nhập báo lỗi:

Nguyên nhân:

Nguyên nhân 1: Trong quá trình làm trên phần mềm bạn có khai báo số điện thoại, email và nhập Tên người dùngEmail/Số điện thoại nhưng Mật khẩu để trống hoặc nhập sai mật khẩu thì khi đăng nhập chương trình sẽ hiển thị cảnh báo:

=> Giải pháp:

  • Nhập Tên người dùng chính là số điện thoại và email mà bạn đã đặt.
  • Nhập Mật khẩu tương ứng với Email/Số điện thoại đó

Nếu quên mật khẩu thì xem hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 2: Trong quá trình làm trên phần mềm bạn có đặt Mật khẩu cho dữ liệu kế toán nhưng khi đăng nhập Mật khẩu để trống hoặc nhập sai mật khẩu thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo:

=> Giải pháp:

  • Nhập Mật khẩu của dữ liệu kế toán để đăng nhập vào phần mềm.

Lưu ý: Nếu trong phiên làm việc đã đóng dữ liệu kế toán thì có thể chọn Tệp\Mở dữ liệu kế toán để mở lại cửa sổ Đăng nhập.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY