Kết nối với phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc áp dụng Hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, vì vậy các đơn vị sự nghiệp có thu cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử. Phần mềm MISA Mimosa.NET 2022 kết nối với phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, TT 32/2011/TT-BTC, TT 39/2014/TT-BTC.

Xem hướng dẫn chi tiết kết nối với phần mềm meInvoice.vn tại đây.

Cập nhật 02/10/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY