Thiết lập kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice

Cho phép kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice. Sau khi kết nối thành công, đơn vị mới có thể thực hiện được các chức năng của phân hệ Hóa đơn trên phần mềm MISA Mimosa 2022.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.

1. Vào phân hệ Hóa đơn, phần mềm hiển thị màn hình Bắt đầu sử dụng. Tại bước 1 Kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice.vn, nhấn Kết nối ngay.

2. Nhập thông tin tài khoản để kết nối đến meInvoice (là các thông tin đăng nhập vào meInvoice.vn): Mã số thuế, Email hoặc số điện thoại, Mật khẩu.

3. Nhấn Kết nối.

4. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

5. Nhấn Đồng ý. Phần mềm hiển thị thông báo Kết nối thành công. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Trường hợp đơn vị chưa mua phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn thì có thể mua ngay trên phần mềm MISA Mimosa 2022 bằng cách nhấn Đăng ký ngay. Xem thêm các bước hướng dẫn chi tiết đặt mua phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính hoặc người dùng thì việc thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính.
  • Trường hợp đơn vị gỡ bỏ phần mềm MISA Mimosa 2022 và cài đặt lại thì phải thiết lập kết nối lại phần mềm hóa đơn điện tử.
Cập nhật 09/02/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY