Kết nối với phần mềm Quản lý trường học MISA QLTH

Với các đơn vị có sử dụng phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm MISA QLTH và muốn hạch toán nhanh các chứng từ thu tiền như: học phí, tiền ăn bán trú, bảo hiểm,… thì trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2022 cho phép kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm MISA QLTH để giảm thiểu thời gian hạch toán.

Kết nối này chỉ áp dụng cho phân hệ Tiền mặt.

Sau khi kết nối, chương trình cho phép lập phiếu thu tiền học, các khoản dịch vụ,… thông qua việc lấy dữ liệu từ phần mềm MISA QLTH.

Xem hướng dẫn chi tiết kết nối với phân hệ Quản lý lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN tại đây.

Cập nhật 27/08/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY