Hướng dẫn in báo cáo

Giúp đơn vị in được các báo cáo trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2022.

Trên màn hình quy trình Hướng dẫn quyết toán, nhấn Nộp báo cáo.

Nhấn Hướng dẫn => chương trình sẽ chuyển sang trang hướng dẫn sử dụng in báo cáo và 1 số lưu ý khi chọn tham số báo cáo.

Hướng dẫn in báo cáo:

1. Chọn menu Báo cáo, chọn báo cáo cần in. Ví dụ chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

2. Tuỳ từng báo cáo để khai báo các thông tin tham số báo cáo cho phù hợp.

  • Chọn kỳ báo cáo: có thể chọn từng tháng, quý, năm theo nhu cầu in của đơn vị.
  • Khai báo các tham số: Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát, CTMT, Dự án, Loại kinh phí.
  • Nếu tích chọn vào Tất cả thì in báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ các tham số trên.
  • Nếu tích chọn Tổng hợp thì in báo cáo tổng hợp và không quan tâm đến các tham số trên.
  • Nếu tích chọn Tuỳ chọn thì anh/chị chọn các tham số theo nhu cầu in của đơn vị.
  • Lưu ý: Với 1 số báo cáo có tham số CTMT, Dự án để báo cáo lên đúng số liệu thì nên chọn CTMT, Dự án là Tổng hợp.

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 27/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY