Xuất khẩu báo cáo tài chính

Cho phép xuất khẩu các Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán nộp cho đơn vị dự toán cấp trên, phục vụ việc xét duyệt/thẩm định và tổng hợp báo cáo của đơn vị dự toán cấp trên.

  • Vào Tổng hợp/Nộp báo cáo cấp trên/Tích chọn Nộp báo cáo cấp trên

  • Trên màn hình sẽ hiển thị giao diện Nộp báo cáo cấp trên, bạn tích chọn Xuất khẩu báo cáo ra tệp xml nếu nộp file xml cho cơ quan cấp trên hoặc tích chọn Nộp báo cáo trực tuyến nếu nộp báo cáo trực tiếp lên phần mềm MISA Lekima

  • Xem hướng dẫn xuất khẩu báo cáo tài chính tại đây.
Cập nhật 08/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY