Lập báo cáo tài chính

Để lập báo cáo tài chính, thực hiện như sau:

1. Tại quy trình Hướng dẫn quyết toán, nhấn Lập báo cáo

2. Chọn Báo cáo tài chính hoặc vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.
  • Chọn Báo cáo. Anh/chị có thể chọn các báo cáo sau:

B01/BCTC: Báo cáo tài chính

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp tiếp)

B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình tự động lập báo cáo tài chính, anh/chị nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập.

6. Nếu năm trước đơn vị có nộp báo cáo tài chính vào hệ thống TKT: nhấn Lấy số dư đầu năm từ TKT để chương trình tự động lấy cột Số cuối năm đã nộp trên TKT để nhập vào cột Số đầu năm trên Mimosa.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Còn nếu năm trước không nộp báo cáo trên TKT, thì anh/chị mở file báo cáo đã lập và nhập tay vào cột Số đầu năm.

7. Nhấn Cất.

8. Có thể nhấn Kiểm tra số liệu để chương trình kiểm tra xem còn chỉ tiêu nào không phù hợp.

Nhấn vào link vào đây để kiểm tra chứng từ, sổ sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

9. Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Sửa\Lấy lại mặc định.

Với các báo cáo khác anh/chị thực hiện tương tự.

Cập nhật 28/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY