1. Trang chủ
  2. Chủ đề thường gặp
  3. Nộp đối chiếu kho bạc lên DVC

Nộp đối chiếu kho bạc lên DVC

  • Xem hướng dẫn xuất báo cáo đối chiếu kho bạc từ phần mềm MISA và nộp báo cáo trực tiếp lên DVC tại đây
  • Một số vấn đề thường gặp khi xuất khẩu & nộp báo cáo đối chiếu lên trang DVC tại đây
Cập nhật 30/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY